Projectinformatie

De oorsprong van deze site komt voort uit een samenwerkingsproject met bedrijven, onderwijsinstellingen, kenniscentra en verenigingen.

Het project CNC-programmeertechnieken richtte zich op het vernieuwen en verbeteren van bestaande vormen van praktijkleren. Het ging daarbij onder meer om de vorm en inhoud van het praktijkleren en ook om het aanbrengen van verbeteringen in het proces en de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Het doel van het project was om uiteindelijk de actuele stand op het gebied van CNC-techniek in de bedrijven laten indalen in de scholen, om zodoende de aansluiting tussen bedrijven en scholen te optimaliseren. Het hogere doel was het ontwikkelen van een volwaardige realistische CNC-stagewerkplek die binnen de gehele sector techniek van het VMBO en MBO kan worden gebruikt. Hierdoor kan de instroom van toekomstige leerlingen in de sector worden verhoogd, de uitval worden verminderd en het tekort aan goed geschoolde werknemers worden teruggedrongen.

Projectdeelnemers

Klik op de logo’s om de websites van de verschillende projectdeelnemers te bezoeken.