Cursusaanbod

Samen met verschillende leveranciers van CNC-software en -leermiddelen is het Fontys Educatief Centrum bezig met een aantrekkelijke leerlijn CNC- programmeertechnieken voor de derde- en vierdejaars leerlingen uit te voeren. Daarnaast bieden we de docenten van de vmbo-scholen een professionaliseringstraject op het gebied van CNC-technieken. Het Fontys Educatief Centrum verzorgt deze scholing in samenwerking met leveranciers CNC-software en -leermiddelen.

Inschrijven voor de Basis- en/of Gevorderden cursus kan via de site van ‘Bijscholing vmbo’: https://bijscholingvmbo.nl/pie/
Kies dan voor: CNC-programmeercursus Basis of CNC-programmeercursus Gevorderden.

Korte omschrijving van de Basis CNC-programmeercursus:
In deze eendaagse training zal de cursist de basisbegrippen die gebruikt worden bij CNC-programmeertechnieken leren, kunnen benoemen en toepassen.
Tijdens de cursusdag zal er veel hands on worden geoefend!

Omschrijving programma Basiscursus:

 • Werking van de interface CNC Keller-programma.
 • Virtuele werkplaats: Meten, momenten, krachten, meetgereedschappen, opspannen, inrichten, bedienen, programmeren.
 • Geometrische basisbegrippen: G1 G0 G2 G3 G90 G91.
 • Technologische basisbegrippen: o.a. toerental en voeding.
 • Inleiding in het programmeren: werkstuknulpunt gereedschappen.
 • Gemaakte CNC-programma’s geleerd via de multimedia in DIN/PAL zijn via een postprocessor om zetten in een EMCO, Siemens, Heidenhain, Fanuc etc.

Korte omschrijving van de CNC-programmeercursus Gevorderden
Deze cursus is een vervolg op de basiscursus CNC-programmeertechnieken. Het streefdoel is dat de cursist na het volgen van de eendaagse cursus met behulp van een CAM-systeem vanuit een 3D-tekening een CNC-programma kan maken, simuleren en er daadwerkelijk een product van kan maken op een CNC-machine.

Omschrijving programma Gevorderden cursus:

 • Gereedschappen aanmaken en in een magazijn instellen.
 • CAD-CAM: Gedetailleerde voorbeelden, welke stap voor stap nagespeeld kunnen worden.
 • Het systeem bevat uitgebreide toetsmogelijkheden. Verder kunnen docenten zelf toetsen en overhoringen aanmaken.
 • Mogelijkheden voor het inlezen van DXF en IGES bestanden om werkplannen en CNC programma’s te maken (via Solid Edge, Solid Works etc.).
 • Uitwerkingen die in de werkboeken staan in een kopie uitreiken.
 • Zenden en ontvangen van CNC-programma’s naar de machine.