Home

Welkom op de website CNC-programmeertechnieken voor het onderwijsveld!
Deze website brengt u onder andere op de hoogte van relevante informatie, lesmaterialen, cursussen en nieuws-items over CNC-programmeertechnieken voor het onderwijs.

Op het gebied van verspaningstechnologie, CNC-programmeertechnieken in het bijzonder, zijn de ontwikkelingen in het bedrijfsleven leidend voor het onderwijs. Bedrijven hebben grote behoefte aan VMBO en MBO-leerlingen die met CNC-apparatuur en -programmatuur kunnen werken. De leerlingen die bij de bedrijven aan de slag gaan voldoen over het algemeen niet voldoende aan deze eis.

Het huidige onderwijsprogramma van het VMBO sluit niet volledig aan bij het programma van het MBO. Er is op dit moment geen volwaardige binnen- en buitenschoolse werkplek om de ontwikkelingen en samenwerking beter op elkaar af te stemmen. De bedrijven hebben problemen met de instroom van nieuwe medewerkers vanuit het onderwijs, zowel medewerkers die van het VMBO als van het MBO komen.

Door in het onderwijs meer aandacht te besteden aan CNC-programmeertechnieken in de metaalbewerking, willen we de bestaande problematiek aanpakken. Door aansprekend lesmateriaal te ontwikkelen en ter beschikking te stellen, de docenten op te leiden en waar mogelijk te faciliteren willen we een boost gegeven aan het mooie vak.

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een volwaardige realistische CNC stage-/werkplek welke binnen de gehele sector metaal & metalektro van het VMBO kan worden gebruikt. Hierdoor kan de instroom van toekomstige leerlingen in de sector worden verhoogd en de uitval worden verminderd.